Detalii contact

Adresa: comuna Domnești, strada Ciutaci, nr. 28, județul Ilfov (Stadionul Domnești, intrarea se face din str. Cartierul Nou)
contact@asociatiaspirittanar.ro
asociatiaspirittanar@gmail.com