CENTRU CULTURAL-EDUCAȚIONAL ȘI SPORTIV

CENTRU CULTURAL-EDUCAȚIONAL ȘI SPORTIV

  • Start: Nov 18th, 2020
  • End: Jan 31st, 2021
  • Time: 11:00 AM - 18:00 PM

Crearea unui centru de agrement cultural – educațional și sportiv, care să fie pus la dispoziție școlilor și liceelor din zona rurală GRATUIT, ori de câte ori vor avea nevoie să desfășoare activități culturale și sportive.

În cadrul proiectului, asociația își propune să ajute și să îndrume vocațional tinerii din comunitățile rurale care provin  din familii defavorizate.

În contextul socio – economic actual este recunoscută tendinţa de creştere a timpului de muncă şi a activităţilor şcolare în dauna timpului alocat activităţilor cultural-educative și sportive.  Astfel, apare nevoia firească a populaţiei tinere de a beneficia de servicii de agrement tot mai diversificate.

În categoria serviciilor de agrement un loc tot mai important îl ocupă cele sportive, în strânsă concordanţă cu conştientizarea pe scară largă a rolului pozitiv pe care îl are mişcarea şi sportul în dezvoltarea armonioasă, fizică şi psihică a tinerilor.

În ţara noastră activităţile cultural-educative și sportive încep să ia amploare, dat fiind recunoscută importanţa pe care o are sportul în asigurarea stării de sănătate a populaţiei. În acest context, activităţile sportive se impun a fi practicate într-un cadru adecvat şi special amenajat cu această destinaţie iar la nivelul comunităților  rurale  nu există suficiente terenuri de sport multifuncţionale care să răspundă cerinţelor populaţiei.

Totodată asociația Spirit Tânăr își propune înființarea unui teren de pregătire care să ajute tinerii să își dezvolte capacitatea motrică.

Acest proiect presupune crearea unui Traseu Utilitar Aplicativ format din elemente care să ajute la dezvoltarea reacțiilor motrice și care să fie asemenea celor din sistemul militar. Odată cu crearea TUA tinerii pot descoperi dacă au vocație pentru alegerea unei cariere în sistemul militar.

Asociația Spirit Tânăr își propune ca membrii comunităților rurale să poată să se antreneze în condițiile de concurs asemenea celor de la centrele de selecție. Punerea la dispoziție, a fondurilor și a bazei materiale necesare parcurgerii pașilor de recrutare și selecție pentru  eventualii candidați care arată dorință și potențial pentru a accede în sistemul militar.

Asigurarea cu voluntari psihologi / antrenori /cadre didactice în vederea  pregătirii pentru probele de evaluare psihologică și evaluare sportivă aptitudinală cât  și pentru concursurile de admitere (matematică/limba și literatura română/fizică/engleză).

Pentru elevii școlii gimnaziale sau liceu, acest lucru se va concretiza în cresterea calitătii orelor de educatie fizică și sport, în posibilitatea participării și a organizării de competitii cultural-sportive.

Pentru tineri, posibilitatea petrecerii plăcute și antrenante a timpului liber, posibilitatea  participării la competiții sportive de nivel local.

În cadrul centrului cultural-educațional asociația își propune crearea unor Cercuri de lucru vocaționale pentru diferite discipline, cum ar fi: istorie, fizică,  matematică, limba și literatura română, pictură, muzică, etc.

Cercuri în care tinerii să poată petrece un week-end alături de alți tineri care îmbrățișează aceleași idei, hobby-uri, socializând și dezvoltându-și reciproc cunoștințelor acumulate.

Event location